ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา

มุมให้ความรู้เกี่ยวผลงานทรัพย์สินทางปัญญา


สื่อการสอนวิดีทัศน์เรื่อง การใช้งานแหล่งจ่ายไฟฟ้า...

สื่อการเรียนการสอน

หนังสือประกอบการเรียนวิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้า1

สื่อการเรียนการสอน

วิดีทัศน์ เรื่อง การใช้งานมัลติมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ

สื่อการเรียนการสอน

ครีมบํารุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของหมากเม่า

สมุนไพรและเครื่องสำอาง

ครีมผักคราดหัวแหวนลดอาการปวดของกล้ามเนื้อ

สมุนไพรและเครื่องสำอาง

ครีมรักษาส้นเท้าแตกจากลูกขี้กาแดง

สมุนไพรและเครื่องสำอาง

ไอศกรีมโยเกิร์ตเสาวรส

อาหาร

ไอศกรีมตะคร้อ

อาหาร

เส้นหมี่โคราชที่มีส่วนผสมของแมลงผง

อาหาร