ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา

มุมให้ความรู้เกี่ยวผลงานทรัพย์สินทางปัญญา


จาน

ของใช้ในบ้าน

จาน

ของใช้ในบ้าน

ช้อนแก้วกาแฟรูปหัวใจชนิดท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบ

ของใช้ในบ้าน

ชาม

ของใช้ในบ้าน

ชาม

ของใช้ในบ้าน

ชาม

ของใช้ในบ้าน

ถ้วย

ของใช้ในบ้าน

หมอน

ของใช้ในบ้าน

อ่างล้างมือ

ของใช้ในบ้าน