ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา

มุมให้ความรู้เกี่ยวผลงานทรัพย์สินทางปัญญา


อ่างล้างมือ

ของใช้ในบ้าน

เก้าอี้

ของใช้ในบ้าน

ลายเสื่อลายขิด

ลวดลายผ้า

ลายเสื่อลายขิด

ลวดลายผ้า

ลายเสื่อลายขิด

ลวดลายผ้า

ลายผ้าขิด

ลวดลายผ้า

ลายผ้าไหมมัดหมี่

ลวดลายผ้า

ลายผ้าไหมมัดหมี่

ลวดลายผ้า

ลายผ้าไหมมัดหมี่

ลวดลายผ้า