ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา

มุมให้ความรู้เกี่ยวผลงานทรัพย์สินทางปัญญา


ลวดลายผ้า (ล่าสุข) Fabric pattern (la-sook)

ลวดลายผ้า

ลวดลายผ้า (สามสิทธิ์) Fabric pattern (Sam-Sit)

ลวดลายผ้า

ลวดลายผ้า (อันโดด) Fabric pattern (Un-Daod)

ลวดลายผ้า

ลวดลายผ้า (จตุสิทธิ์) Fabric pattern (Jatusit)

ลวดลายผ้า

ลวดลายผ้า (เขาตาไก่/นก) Fabric pattern (Kaotakai/n...

ลวดลายผ้า

ลวดลายผ้า (ผูกรัก) Fabric pattern (Pouk-rak)

ลวดลายผ้า

ลวดลายผ้า (พรั่งพล) Fabric pattern (Prank-Pon)

ลวดลายผ้า

ลวดลายผ้า (นานา) Fabric pattern (Nana)

ลวดลายผ้า

กวาดหมี่ (Kwad-Mee)

จิตกรรม