ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา

มุมให้ความรู้เกี่ยวผลงานทรัพย์สินทางปัญญา


ของประดับตกแต่ง

อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน

ของประดับตกแต่ง

อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน

นาฬิกาตั้งโต๊ะ

อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน

นาฬิกาตั้งโต๊ะ

อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน

นาฬิกาตั้งโต๊ะ

อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน

เครื่องตรวจสอบคุณภาพสมุนไพรด้วยเทคนิคคลื่นแสงอินฟร...

เครื่องมือเครื่องจักร

เครื่องล้างภายในและภายนอกถังน้ำดื่มแบบอัตโนมัติ

เครื่องมือเครื่องจักร

เครื่องสกัดสารสำคัญด้วยคลื่นความถี่ยิ่งยวด ในระบบห...

เครื่องมือเครื่องจักร

เครื่องหยอดข้าวแบบเรียงแถวและแบบสับหว่าง

เครื่องมือเครื่องจักร