ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา

มุมให้ความรู้เกี่ยวผลงานทรัพย์สินทางปัญญา


จานรองแก้ว

ของใช้ในบ้าน

จานรองแก้ว

ของใช้ในบ้าน

จานรองแก้ว

ของใช้ในบ้าน

จานรองแก้ว

ของใช้ในบ้าน

เก้าอี้ (ลักษณะเตี้ย)

ของใช้ในบ้าน

เก้าอี้(พักผ่อน)

ของใช้ในบ้าน

เก้าอี้น็อคดาวน์ที่มีส่วนประกอบจากการฟั่นเชือกโดยใ...

ของใช้ในบ้าน

เก้าอี้ (ลักษณะสูง)

ของใช้ในบ้าน

จี้สร้อยคอหกเหลี่ยมพนม

เครื่องประดับ