ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา

มุมให้ความรู้เกี่ยวผลงานทรัพย์สินทางปัญญา


วิดีโอแอนิเมชั่นถังหมักรักษ์โลก

สื่อการเรียนการสอน

คู่มือ (สำหรับครู) การพัฒนาห้องเรียนออนไลน์โดยใช้...

สื่อการเรียนการสอน

เว็บแอปพลิเคชันแนะนำเส้นทางการเดินรถของรถโดยสารประ...

งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์

แบบพับกล่อง

ไม่ระบุ

เครื่องผ่าต้นลำพัน

เครื่องมือเครื่องจักร

เครื่องสกัดสารสำคัญด้วยคลื่นความถี่ยิ่งยวดในระบบหม...

เครื่องมือเครื่องจักร

เครื่องหมุนเหวี่ยงแยกของเหลวแบบถุงหมุน

เครื่องมือเครื่องจักร

เบาะรองรับผู้ป่วยยางพาราและตัวตรวจรู้แรงกดสำหรับเต...

เครื่องมือเครื่องจักร

อุปกรณ์แหย่ไข่มดแดง

เครื่องมือเครื่องจักร