ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา

มุมให้ความรู้เกี่ยวผลงานทรัพย์สินทางปัญญา


เตาเผาถ่านแบบถังนอนด้วยระบบเชื้อเพลิงร่วมแก๊สซิฟิเ...

เครื่องมือเครื่องจักร

กรรมวิธีการผลิตกระเบื้องจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตปูพื้น...

เครื่องมือเครื่องจักร

คานกระดกซ้าย - ขวา สำหรับพลิกตะแคงเตียงป้องกันแผลก...

เครื่องมือเครื่องจักร

อุปกรณ์ควบคุมความร้อนในหม้อต้มสำหรับเตาแก๊ส

เครื่องมือเครื่องจักร

อุปกรณ์กดจุดบำบัดรักษาแบบกระบอกทำความเย็น

เครื่องมือเครื่องจักร

อุปกรณ์กดจุดบำบัดรักษาแบบเทอร์โมอิเล็กตริก

เครื่องมือเครื่องจักร

ลวดลายผ้า

ลวดลายผ้า

ลวดลายผ้า

ลวดลายผ้า

ลวดลายผ้า

ลวดลายผ้า