ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา

มุมให้ความรู้เกี่ยวผลงานทรัพย์สินทางปัญญา


ลวดลายผ้า (ผูกรัก) Fabric pattern (Pouk-rak)

ลวดลายผ้า

ลวดลายผ้า (พรั่งพล) Fabric pattern (Prank-Pon)

ลวดลายผ้า

ลวดลายผ้า (นานา) Fabric pattern (Nana)

ลวดลายผ้า

กวาดหมี่ (Kwad-Mee)

จิตกรรม

ซาวข้าว (Sao-Khaw)

จิตกรรม

โม่แป้ง (Mo-Pang)

จิตกรรม

ซอยหมี่ (Soi-Mee)

จิตกรรม

ตากหมี่ (Tek-Mee)

จิตกรรม

วิดีทัศน์การใช้งานฟังก์ชันเจนเนอร์เรเตอร์

สื่อการเรียนการสอน